Diákhitel Központ

A magyar hallgatói hitelrendszer története

A Magyar Köztársaság Kormánya a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztés Bankkal kötött kölcsönegyezményben rögzítetteknek megfelelően a Felsőoktatási Fejlesztési Program keretében vállalta a hallgatói hitelrendszer bevezetését. A 2001-ben megalkotott magyar modell számos nemzetközileg elismert hallgatói hitelrendszer elemeit adaptálta, a magyarországi oktatási rendszer sajátosságaihoz és a demográfiai viszonyokhoz igazítottan. A hazai diákhitelezés eddigi tapasztalatai alapján a modell sikeresen működik. Kutatásaink és a társadalmi visszajelzések azt igazolják, hogy a hallgatói hitelezés jól betölti szerepét. A diákhitelrendszer koncepcionális alappillérei a 2001. évi indulás óta nem változtak.

2021

A Diákhitel Központ 2021-ben

Társaságunk a 2021-es évet is még a koronavírus világjárvány árnyékában kezdte meg.

Ezen év első hónapjai két új termék bevezetéséről szóltak a Diákhitel Központ életében. A magyar kormány – figyelembe véve többek között az élethosszig tartó tanulás és a felnőttképzés kiemelt fontosságát – 2020 augusztusában döntött arról, hogy 2021 tavaszától a diákhitelhez hasonló kedvezményes képzési hitel konstrukciókkal segíti a megújult szak- és felnőttképzés rendszerét és az abban részt vevőket. A Diákhitel Központ Zrt. speciális állami, „not-for profit” intézményként 20 éve segíti a felsőoktatásba bejutó fiatalokat abban, hogy pénzügyi akadályok ne hátráltassák őket felsőfokú tanulmányaik elvégzésében. 20 ÉV ALATT TÖBB MINT 500 EZER HALLGATÓ ÉLT KÖRÜLBELÜL 500 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKŰ DIÁKHITEL ADTA KEDVEZMÉNYES LEHETŐSÉGGEL. A diákhitelt igénylő hallgatók több mint 50 százaléka nyilatkozott úgy, hogy diákhitelek nélkül nem tudta volna elkezdeni vagy befejezni felsőfokú tanulmányait.

Esélyegyenlőségi okokból is indokoltnak láttuk, hogy a felsőoktatásban tanulóknál nehezebb anyagi körülmények közül érkezők is hozzájuthassanak a diákhitelekkel szinte azonos feltételekkel a Képzési hitelekhez. A Képzési hitelek bevezetését követően pár hónappal a Kormány döntése alapján, módosultak a Képzési Hitel 1 és Képzési Hitel2 folyósítási feltételei.

További kedvezményt nyújtottunk a hallgatóknak az elhúzódó koronavírus járvány gazdaságot érintő hatásai miatt. A Diákhitel Központ javaslatára az eredetileg 2020. december 31-i igénylési határidőt a Diákhitel Plusz termék esetében a kormány elsőként 2021. június 30-ig meghosszabbította, amely jó döntésnek bizonyult, mert ezen fél évben további tízezer hallgató élt a lehetőséggel. A pozitív visszajelzések nyomán, a diákszervezetek és a Diákhitel Központ javaslatára, a kormány döntése alapján 2021. október 1-jétől újra elérhetővé tettük ezt a hitelkonstrukciót, mely 2022. szeptember 30-ig igényelhető.

Az utóbbi pár év trendjének megfelelően a rendszer indulási éveihez hasonló nagyságrendben történt új szerződés terhére történő hitelfolyósítás 2021-ben. A Diákhitel Központ kínálta termékeket eddig közel fél millió szerződés keretében vették igénybe az ügyfelek, több mint 434 milliárd forint értékben. 2021-ben több, mint 33 milliárdot folyósított a központ.

A világjárvány miatt, Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította. A hitelmoratórium a Diákhitel Központ ügyfeleire is kiterjed.

A kamat a Diákhitel 1 esetében a 2021-es évben is változatlanul, történelmi mélyponton, 1,99%-on maradt, és a Diákhitel 2 kamata sem változott, ugyanúgy 0% kamattal volt igényelhető.

2020

A Diákhitel Központ 2020-ban

Társaságunk a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében több javaslatot dolgozott ki és kezdeményezett ügyfelei érdekében, amelyek megvalósítására azok pozitív fogadtatását követően a 2020-as év során sor került. A DHK, észlelve a hallgatói hitelek iránti megnövekedett igényt, rendkívüli intézkedésként kezdeményezte a 2019/2020-as tanév II. tanulmányi félévére vonatkozó hiteligénylési határidő meghosszabbítását és a megelőző tanulmányi félévre történő visszamenőleges igénybevétel lehetőségét valamint a szabad felhasználású Diákhitel 1 havi maximálisan igényelhető összegének 70 ezer forintról 150 ezer forintra emelését. 2020. május 1-jei indulással bevezetésre került egy új hiteltermék Diákhitel Plusz néven, melynek fogadtatása minden előzetes várakozást felülmúlt.

2020-ban, még a 2003-as indulás időszakot is túlszárnyalva, 42 ezer új szerződést kötött a Diákhitel Központ, a szintén rekordnagyságú, több mint 31 milliárd forintos kihelyezéssel pedig a Diákhitel Központ által folyósított hitelek teljes összege átlépte a 400 milliárd forintot. Az új szerződések több mint kétharmadát a 2020. május 1-jétől elérhető, szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Plusz tette ki. A lehetőséggel élők 98 százaléka a maximális, félmillió forintos hitelt vette fel a maximális, ötéves törlesztési idő mellett. A piacon ilyen egyszerűen, hitelminősítés és fedezet nélkül, szabadon felhasználható hitel nem állt a lakosság rendelkezésére. A Kormány döntése alapján a Diákhitel Pluszt felvevő nők számára is kiterjesztette a gyermektámogatási kedvezményt a Diákhitel Központ. A 2020. január 1-jét követő második gyermek megszületése vagy örökbefogadása esetén az édesanya fennálló Diákhitel Plusz tartozásának fele, a harmadik vagy további gyermek születése esetén a teljes tartozás elengedésre kerül.

A világjárvány miatt, a Kormány által meghirdetett általános hiteltörlesztési moratóriumot Társaságunk is alkalmazta a hiteltörlesztő ügyfeleire. A moratórium adta lehetőségekkel a törlesztési szakban lévő ügyfeleink mintegy 30-35 százaléka élt.
A kamat a Diákhitel 1 esetében változatlanul, történelmi mélyponton, 1,99%-on maradt, és a Diákhitel 2 kamata sem változott, ugyanúgy 0% kamattal volt igényelhető.

Mérföldkőhöz érkezett a Társaság a digitális ügyintézés fejlesztésében is. 2020 második felében már a hiteligénylések kétharmadát elektronikusan fogadta már be a Társaság és az informatikai fejlesztések eredményeként a diákhiteleket már mobil applikáció segítségével is igényelhetik a hallgatók.

Táraságunk a megújított stratégia megvalósításának fontos gyakorlati lépéseként megkezdte egy új szegmens finanszírozásának előkészítését. A Társaság kezdeményezésére a Kormány 2020 augusztusában jóváhagyta a megújult szak- és felnőttképzésben elérhető képzési hitel 2021-es bevezetését.

2019

A Diákhitel Központ 2019-ben

A 2019-es év során tovább emelkedett mind a Diákhitel 1, mind a Diákhitel 2 termékek igénybe vevőinek a száma (11 015 fő) és a folyósított összegek volumene. Ebben az évben még inkább népszerűbbek és kedveltebbek lettek a Diákhitel termékek. Bevezettük a Nyelvtanulási Diákhitel termékünket, melynek fogadtatása kedvező volt. A Kormány döntése alapján a Nyelvtanulási Diákhitelt felvevő édesanyák számára is kiterjesztette a gyermektámogatási kedvezményt a Diákhitel Központ.

A 2020. január 1-jét követő második gyermek megszületése vagy örökbefogadása esetén az édesanya fennálló Nyelvtanulási Diákhitel tartozásának fele, a harmadik vagy további gyermek születése esetén a teljes tartozás elengedésre kerül.

A családtámogatási kedvezmények népszerűsége a kommunikációnk segítségével folyamatosan emelkedett, bevezetése óta már több mint 3 milliárd Ft értékben vették igénybe az édesanyák.

Az ERASMUS képzésekhez igényelt Diákhitelek száma is közel megduplázódott.

A kamat a Diákhitel 1 esetében változatlanul, történelmi mélyponton, 1,99%-on maradt, így a hallgatók az eddigi legkedvezőbb kamattal igényelhetik azt. A kedvező feltételek a következetes finanszírozási politikának, valamint a törlesztő ügyfelek fizetési fegyelmének köszönhető.

A behajtási tevékenység hatékonyságának javítása érdekében, az egy összegben esedékessé vált hallgatói hiteltartozások, engedményezésre kerülnek az MKK részére.
2019-ben a Társaság a forrásainak egy jelentős részét képező, 50 milliárd Ft összegű hitelét újította meg a Magyar Fejlesztési Bankkal kedvező feltételekkel. 2019-ben a Társaság az MFB által biztosított forrásokon kívül az Európai Beruházási Banktól vett igénybe hosszú lejáratú hiteleket, illetve kereskedelemi bankoktól rövid lejáratú készenléti hitelforrásokat.

2018

A Diákhitel Központ 2018-ban

Az év egyik előremutató lépése, hogy a 2017 év elején bevezetett „kedvezménycsomag” hatására exponenciálisan emelkedni kezdett a Diákhitelt igénylők száma. 2018 februárjában a Kormány döntése értelmében számos változás lépett életbe. Megemelkedett a Diákhitel1 kérhető maximuma havi 50-ről 70 ezer forintra. Az élethosszig tartó tanulás jegyében 45 éves korhatárig tolódott ki az igénylés lehetősége. 2018 januárjától a két vagy több gyermeket vállaló diákhiteles édesanyák fennálló Diákhitel tartozása részben vagy egészben elengedésére kerül. Külföldi részösztöndíjra egy tanulmányi évre 1 400 000 forintot kérhetnek az egyetemi hallgatók. Szintén jelentős segítség a rokkantsági, rehabilitációs ellátásban és járadékban részesülő hitelfelvevők célzott kamattámogatása. Az önköltséges képzésben tanuló hallgatók az idegen nyelvű oktatásért fizetendő térítési díjat is kiegyenlíthetik a Diákhitel2-ből.

2018 őszén megújult a Diákhitel Direkt internetes ügyfélkiszolgáló rendszer. A felhasználói élmény javítása, valamint az egyszerűbb, biztonságosabb és gyorsabb használhatóság érdekében, a felület újabb funkciókkal bővült.

Az Európai Beruházási Bank (EIB) jelentős hitelkeret biztosításáról állapodott meg Társaságunkkal: a Diákhitel Központ 50 millió euró összegű hitelt hívhat le ügyletei finanszírozására.

Decemberben újabb kamatcsökkentést sikerült elérnünk, a szabad felhasználású Diákhitel1 kamata 2,2%-ra mérséklődött.

2017

A Diákhitel Központ 2017-ben

Immáron második alkalommal hirdettük meg a Diákhitel Ösztöndíj pályázatot, amelyre 2017-ben is számos kimagasló eredményt elért hallgató pályázott, s közülük tizennégy győztest hirdetett Társaságunk. Edukációs kampányaink ebben az évben is folytatódtak olyan nívós partnerekkel együttműködve, mint a Pénziránytű Alapítvány. Az év második felétől sorra érkeztek a jobbnál jobb hírek a meglévő és leendő ügyfelek számára, kezdve a rekord alacsony 2,3%-os  kamattal, majd az elektronikus szerződéskötés lehetőségével. Ezt követően a kormány döntött a Diákhitel2 kamatának teljes támogatásáról, így az ügyfelek által fizetendő ügyleti kamat 0%-ra csökkent. Bevezetésre került a Diákhitel törlesztés cafetéria elemként történő visszafizetésének lehetősége is. Az elektronikus aláírás bevezetésével nem csupán az újdonsült igénylők jártak jól, de a fejlesztés jelentős költségcsökkentő lépésekre adott lehetőséget, így Társaságunk döntött a a KÖKI Terminalon található személyes ügyfélszolgálat bezárásáról.

2016

A Diákhitel Központ 2016-ban

Ebben az évben a hitelfelvételi kedv ugyan csökkent, de korántsem akkora mértékben, mint amekkorát az áruhitelek, a személyi hitelek vagy akár a jelzáloghitelek hazai piacán érzékeltek a pénzintézetek. Kutatásaink azt mutatják, hogy elsősorban azok a fiatalok választják termékeinket, akik befektetésként kezelik a jövőjüket és hisznek abban, hogy a piacképes tudás és diploma birtokában a Diákhitel egy vállalható és visszafizethető segítség. Új informatikai fejlesztésünknek köszönhetően a Diákhitel Direkten keresztül még biztonságosabban lehet ügyet intézni. A bevezetett új funkciók biztosítják, hogy a Diákhitel fiókokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá és az ügyfelek adataiban ne kezdeményezhessenek módosítást. Tovább folytatódik a Diákhitel1 kamatának csökkenése, míg a Diákhitel2 változatlanul fix 2%-os kamattal igényelhető. Képző pályázatunk ötödik évfordulóját ünnepelte, s emellett új kezdeményezésként első ízben hirdettük meg a Diákhitel ösztöndíj pályázatot is, ami igen nagy sikerrel debütált. A több száz beérkező pályázat számos kimagasló eredménnyel büszkélkedhető beadója közül a nyertesek közé jogász, orvos, villamosmérnök vagy nyelvész hallgató, vidéki és fővárosi, első és másod, sőt harmad diplomás is került.

2015

A Diákhitel Központ 2015-ben

A Kormány döntött a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendelet módosításáról, így két lépcsőben számos ügyfélbarát változás lépett életbe. A fizetési nehézséggel küzdő ügyfelek, az eddigi 24 hónap helyett már 36 naptári hónapra kérhetik a törlesztőrészlet mérséklését. A Diákhitel Központ az eddigi hat havi törlesztőrészlet befizetésének elmaradása helyett, a jövőben egy évi elmaradás után mondhatja fel a törlesztési szakban lévő ügyféllel kötött hitelszerződést.
Elindul az okostelefonokra optimalizált Diákhitel applikáció, emellett a törlesztőrészletek befizetése interneten keresztül, bankkártyával is lehetséges. Társadalmi felelősségvállalásunk keretében a felsőoktatásban hallgató diákok számára Tehetség Napi országos kampányt szerveztünk, az „50 Tehetséges fiatal” programban aktív mentori tevékenységet láttunk el. Számos egyetemi projekt, könyv és jegyzetkiadás megjelenését támogattuk, felsőoktatási sportrendezvények elindítása mellett bábáskodtunk. Önálló ösztöndíj program kidolgozását kezdtük meg, mellyel a 2016-os évben a legkiválóbb felsőoktatásban részt vevő hallgatókat kívánjuk támogatni, ösztönözni a diploma megszerzésére.

2014

A Diákhitel Központ 2014-ben

A magyar hallgatói hitelezési rendszer működését alapvetően a felsőoktatásban lezajló változások, a jogszabályi környezet, a hallgatók hitelfelvételi és az ügyfelek törlesztési hajlandósága, illetve a források rendelkezésre állása befolyásolja.

A felsőoktatás finanszírozási formáinak átalakításával a korábbi szabad felhasználású Diákhitel1 termék mellett 2012 szeptemberében bevezetésre került a Diákhitel2. Ez egy olyan kötött felhasználású, kizárólag a képzési önköltség finanszírozására igénybe vehető hallgatói hitel, amely állami kamattámogatással működik, és amelyet a Társaság közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utal. A hallgatói hitelrendszer alapelvei azonban – mind az önfinanszírozó, mind az önfenntartó jelleg tekintetében – továbbra is változatlanok maradtak. Eközben a felsőoktatásba belépők és a felsőoktatásban résztvevők száma a 2014. év során növekedett az előző évekhez képest, megfordítva ezzel az eddig csökkenő trendet.

Az általános hitelpiaci kereslet számottevő visszaesése és a hitelfelvétellel kapcsolatban mind negatívabbá váló lakossági attitűd ellenére a hallgatói hitelek iránti kereslet összességében csak kisebb mértékben maradt el az előző évi adatoktól, amely azonban a felsőoktatásba beiratkozottak számának visszaesésével is magyarázható. Ebből arra következtetünk, hogy a felsőoktatásban tanulók jelentős részében tudatosultak a Diákhitelek egyedülálló előnyei a bankok által nyújtott hitelekhez képest.

A gazdasági válság negatív hatásai a diákhiteles ügyfelek fizetési fegyelmében, a pénzügyi szektorban általánosan jellemzőnél kisebb mértékben mutathatók ki, azonban a gazdasági környezet bizonytalansága miatt a Társaság továbbra is jelentős figyelmet és mind több munkát szentel e fizetési fegyelem fenntartásának. A hallgatói hitelrendszer hosszú távú stabilitásában jelentős szerepet játszik a hitelkockázatoknak, és az ügyfelek törlesztési fegyelmének alakulása. A hallgatói hitelportfoliók minőségét a Társaság részére rendszeresen független, külső aktuárius szakértő értékeli. A hallgatói hitelkamat „kockázati prémium” kamatelemére, illetve a tartalékolás mértékére az aktuárius tesz javaslatot.

2013

A Diákhitel Központ 2013-ban

A Diákhitel Központ jelentős ügyfélbarát fejlesztést vitt véghez 2013-ban, megkönnyítve a Diákhitel igénylést a hallgatók számára. 2013 szeptemberétől a Diákhitel Direkt online felület mellett, már a felsőoktatási intézmények elektronikus hallgatói felületeiről (etr/Neptun) is elindítható az ügyintézés. A változás eredményeképpen, a hitel kérelmezőinek a tanulmányi rendszerben levő személyes és tanulmányi adataikat már nem kell az igényléskor kitölteniük, hiszen a Diákhitel Direkt ezeket az adatokat automatikusan átveszi az intézmények tanulmányi rendszereiből. Ezáltal a Diákhitel Központnál és a felsőoktatási intézménynél levő hallgatói/igénylői adatok között eltérés nem lehet, ily módon a hitel folyósítása gördülékenyebbé vált. : 2013-ban társaságunk kiemelt figyelmet szentelt a már középiskolásokat is megszólító tájékoztatásra, így a Diákhitel-fórum elnevezésű országos programsorozat keretében 50 helyszínen informálódhattak a végzős diákok a felsőoktatás anyagi vonzatairól, a pénzügyi tervezés jelentőségéről és a Diákhitelről. Az egyetemi évek finanszírozási kérdéseiben ad támpontot a Diákhitel Központ által fejlesztett Pénzügyi Tájoló alkalmazás is, mely hiteles információk alapján ad átfogó képet a várható kiadásokról és forráslehetőségekről.,. Társaságunk folytatta 2013-ban is tehetséggondozó tevékenységét: az „50 tehetséges magyar fiatal” kezdeményezés egyik fő szponzoraként támogatta a kiemelkedő képességű fiatalok felkarolását; sikerrel megrendezte immáron másodjára a művészi vénával megáldott hallgatókra fókuszáló KÉPZŐ pályázatát, valamint 15 ezer fiatalt tudott megszólítani a tudás alapú Nagy Diák IQ-teszt aktivitásával is.

Fontos momentuma volt az évnek, hogy az Európai Beruházási Bank Diákhitel Központtal fennálló sikeres együttműködésének eredményeképpen  100 millió eurót kölcsönzött társaságunknak. Az EIB által nyújtott ezen negyedik, nagy összegű hitel, kizárólag a Diákhitel2 konstrukció hitelezését szolgálja.

A következetes finanszírozási politikának, valamint a törlesztő ügyfelek fizetési fegyelmének köszönhetően a Diákhitel Központ csökkenteni tudta mindkét Diákhitel-konstrukció kamatát. A Diákhitel1 kamata 2013. első félévében 7,75%-ban, második félévében, 7,50%-ban, rekordalacsony szinten került megállapításra. A Diákhitel2 kamata 9-ről 8,75%-ra csökkent 2013. július 1-től.. A Diákhitel2-t igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb változatlanul 2%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti.

A Diákhitel Központ az előírásoknak megfelelően 1 millió forint adózás előtti eredményt könyvelhetett el 2013-ban, így eredményes évet zárt. A társaság mérleg szerinti eredménye a társasági adófizetési kötelezettség okán 0 forint. A Diákhitel Központ 2001. évi indulásától 2013. december 31-éig összesen közel 353 ezer fő részére folyósított hallgatói hitelt. A hitelrendszer 2001. évi indulásától 2013. december 31-ig mintegy 268 milliárd forint hitelösszeg került folyósításra a hallgatók számára.

2012

A Diákhitel Központ 2012-ben

A Diákhitel Központ életének fontos mérföldkövéhez érkezett 2012-ben: ebben az évben került bevezetésre a kötött felhasználású hallgatói hitelkonstrukció, a Diákhitel2. A felsőoktatást – és köztük a diákhitelezést – érintő változásokra tekintettel, már februárban országos kampányt indított a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága „Start a diplomáért” címmel, melybe bekapcsolódott az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Diákhitel Központ is. Társaságunk termékbevezető kampánya augusztus 15-én indult egy erőteljes országos, közterületen futó médiakampánnyal, melyet számos megjelenés támogatott egyetemi/főiskolai lapokban, országos rádiókban, napilapokban. A Diákhitel Központ 2012-ben külön hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra és a pénzügyi kultúra fejlesztésére. A fiatalok praktikus pénzügyi ismereteinek fejlesztését célul kitűző Forintokosító játékkal 4 600 fiatal tette próbára tudását. Emellett a művészi vénával megáldott hallgatók is bizonyíthatták kreativitásukat: a társadalmi egyenlőtlenségek témájára fókuszáló KÉPZŐ pályázatra közel 900 műalkotás érkezett, a Társaság új formaruháját pedig a MOME divattervező szakos hallgatói álmodhatták meg az év végén.

A 2011-ben elindított Diákhitel Direkt internetes ügyintézési felülethez a 2012/13-as őszi félévtől szerződést kötött ügyfelek automatikus hozzáférést kaptak, megkönnyítve a mindennapos ügyintézés terheit. Aszemélyes ügyfélkezelés terén is fejlesztések történtek az évben: a Diákhitel2 bevezetésével megnövekvő ügyfélforgalom gördülékeny kiszolgálása érdekében új ügyfélszolgálatot nyitott a Diákhitel Központ a KÖKI Terminál 2. emeletén. 2012-ben a szabad felhasználású Diákhitellel kapcsolatban fontos változás volt, hogy a hitelszerződésüket 2012. augusztus 15-ét követően kötött hallgatók képzési formától függetlenül, havonta már maximum 50 ezer forint összegű kölcsönt igényelhettek. A hiteligénylés és a törlesztési kötelezettség korhatára mindkét konstrukció esetében 40-ről 35 évre csökkent.

A következetes finanszírozási politikának, valamint a törlesztő ügyfelek fizetési fegyelmének köszönhetően a Diákhitel Központ 2012. július 1-jével változatlanul alacsony szinten, 8%-on állapította meg a Diákhitel1 kamatát. A Diákhitel2 kamatát évi 9%-ban határozta meg a Társaság a 2012. október 15. – 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. A Diákhitel2-t igénybe vevő ügyfelek számára felszámított kamatláb azonban mindössze 2%, az ezen felüli kamatrészt a Magyar Állam kamattámogatás formájában a hitelfelvevő helyett megfizeti.

A Diákhitel Központ az előírásoknak megfelelően 1 millió forint adózás előtti eredményt könyvelhetett el 2012-ben, így eredményes évet zárt. A társaság mérleg szerinti eredménye a társasági adófizetési kötelezettség okán 0 forint. A tavalyi évben a Társaság összesen 18,5 milliárd forint összegben folyósított hallgatói hitelt a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára. A Diákhitel Központ 2001. évi indulásától 2012. december 31-éig összesen közel 335 ezer fő részére folyósított hallgatói hitelt. A hitelrendszer 2001. évi indulásától 2012. december 31-éig mintegy 248 milliárd forint hitelösszeg került folyósításra a hallgatók számára.

2011

A Diákhitel Központ 2011-ben

2011-ben fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli a magyar hallgatói hitelrendszer. A tízéves jubileum alkalmából április és június között nagyszabású rendezvénysorozatot szervezett a Társaság. Az események sorából kiemelkedett az öt egyetemi várost érintő Diákhitel-roadshow (előadásokkal és koncertekkel), valamint a felsőoktatást és hallgatói hitelezést középpontba állító, júniusban megrendezett nemzetközi konferencia.

A Diákhitel kamata 2011. július 1-től 8%-ra csökkent.

A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet módosítása nyomán 2011 júliusától lehetővé vált, hogy a legalább harmadik törlesztési évükben járó ügyfelek a jövőben bármikor, indoklás nélkül törlesztési könnyítést kérhessenek. (A kérelembenyújtási lehetőség a rendeletmódosítás előtt csak 2011. június 30-ig állt fenn.) Az e körbe tartozó törlesztők legfeljebb 2 évre kérhetik, hogy csökkentett törlesztést kelljen fizetniük, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint az előző évi minimálbér 6, illetve 8%-a. (A 2011-ben irányadó 2010-es minimálbér 6%-a például 4410 Ft.) Ez a lehetőség nagyon fontos „biztonsági hálót” jelent a törlesztők számára pénzügyi gondok esetén.

2011. szeptember 1-je mérföldkő a Társaságnál. 10 év után megújul a Diákhitel Központ Zrt. arculata: fiatalos, modern, a kor változó igényeihez és stílusirányaihoz igazodó brand születik meg, az elképzelések szerint alapjaiban megváltoztatva a Társaságról kialakult képet. A logó mellett új szlogen születik: „A jövőt most írod”. Az arculatváltással párhuzamosan megújul a Diákhitel Központ Zrt. honlapja, és elindul az ügyfelek által várt elektronikus ügyintézés/hiteligénylés, a Diákhitel Direkt. A Diákhitel Direkt kényelmes, ügyfélbarát, segítő és tájékoztató funkciókat is ellátó elektronikus ügyintézési felület. Az ügyintézéshez kapcsolódó különféle nyomtatványokat a Társaság ügyfelei korrekten és hiánytalanul tudják létrehozni a felületen keresztül.

2010

A Diákhitel Központ 2010-ben

A brit hallgatói támogatási rendszert működtető Student Loans Company a 2010. március 3-4-én Glasgow-ban tartott konferenciájára kiemelt vendégként meghívta a Diákhitel Központ képviselőjét, hogy bemutassa a magyar hallgatói hitelezés világszinten egyedi működési modelljét és a hitelrendszernek a hallgatói finanszírozás rendszerében betöltött szerepét. Ez komoly szakmai elismerést jelent, különösen annak fényében, hogy 2001-ben a magyar diákhitelrendszer megalkotói a brit modell elemeit vették át, illetve fejlesztették tovább.

Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény alapján 2010. június 17-tól a Diákhitel Központ felett a tulajdonosi jogokat az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolja. Az új tulajdonos megszüntette az igazgatóságot, az igazgatósági jogköröket a vezérigazgató gyakorolja. Ezzel egyidejűleg az új tulajdonos kibővítette a felügyelőbizottság jogkörét.

A Diákhitel Központ tudatos finanszírozási politikájának, valamint a csökkenő hozamkörnyezetnek köszönhetően a 2009-es év után, 2010-ben tovább csökkenhetett a diákhitelezés átlagos forrásköltsége. Többek között ennek eredményeként a Diákhitel kamatának mértéke 2010. július 1-től minden korábbinál alacsonyabb szintre, 8,5 %-ra csökkent.

Az Európai Beruházási Bank és a Diákhitel Központ közötti 5 éves partnerség következő állomásaként 2010 tavaszán megkezdődött a harmadik hitelszerződés előkészítése, melynek célja a magyar hallgatói hitelrendszer számára további finanszírozási források biztosítása mintegy 38 milliárd forint keretösszegben. A Diákhitel Központ és az Európai Beruházási Bank 2010. október 7-én kötötte meg a 38 milliárd forintos hitelre szóló keretszerződést.

2010 októberében kapott kölcsönt a Diákhitel Központ háromszázezredik hiteligénylője.

2009

A Diákhitel Központ 2009-ben

Az Európai Beruházási Bank 2009 januárjában nagyszabású nemzetközi konferenciát szervez Luxemburgban a sikeresen működő hallgatói hitelrendszerekről. A Diákhitel Központ is meghívást kap a rendezvényre, és bemutatkozása széles körű elismerést arat.

A gazdasági és pénzügyi válság által generált egyéni fizetési problémák orvoslására 2009 júliusában életbe lép egy fontos törlesztéskönnyítési lehetőség. E szerint a legalább harmadik törlesztési évükben járó ügyfelek esetleges fizetési nehézség esetén legfeljebb 2 évre kérhetik, hogy csökkentett törlesztést kelljen fizetniük, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint az előző évi minimálbér 6, illetve 8%-a.

A 2009/2010-es tanévtől kezdődően egy kísérleti programot indít a Társaság három felsőoktatási intézmény (Nyugat-magyarországi Egyetem, Szegedi Tudományegyetem és Kodolányi János Főiskola) bevonásával, melynek keretében lehetővé válik az intézményeknél, helyben történő hallgatói hiteligénylés. (2011 májusában már 11 egyetemen, illetve főiskolán működik ez a lehetőség.)

2009 decemberében elkészül a hallgatói hitelezés új aktuáriusi modellje. Az új modell hozzájárul a hitelezés kockázatának még pontosabb felméréséhez és a várható pénzáramlások még precízebb előrejelzéséhez.

2007

A Diákhitel Központ 2007-ben

2007. március 19-én csatlakozik a Diákhitel Központ a pénzügyi kultúra fejlesztését előmozdítani hivatott konzultatív fórumhoz, amelyet a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Gazdasági Versenyhivatal és az Öngondoskodás Alapítvány hívott életre 2006 végén.

Az állami vagyonról szóló törvény rendelkezései alapján 2007 szeptemberétől a Társaság feletti tulajdonosi jogokat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. (2008. január 1-jétől Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) gyakorolja.

Az Európai Beruházási Bank és a Diákhitel Központ egy új 150 millió euró keretösszegű hitelszerződést köt 2007. augusztus végén.

2006

A Diákhitel Központ 2006-ban

2006. április 12-én megjelenik a hallgatói hitelezést a 2006/2007-es tanévtől számos vonatkozásában megújító új kormányrendelet: így ismételten bővül a hitelfelvételre jogosultak köre; egyszerűsödik a hitel igénybevételére vonatkozó jogosultsági idő számítás; a költségtérítéses képzésben tanulók magasabb hitelösszegre jogosultak, magasabb törlesztési hányad mellett; 40 évre emelkedik a hiteligénylési korhatár; a tanulmányaikat befejező ügyfelek számára negyedévvel bővül a törlesztési kötelezettség érvénybe lépését megelőző türelmi idő.

2006 májusában több mint 8 évvel (2014. december 31-ig) kitolódik a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított, akkor már 50 milliárd forint összegű hitelkeret igénybevételéhez kapcsolódó visszafizetési határidő.

2005

A Diákhitel Központ 2005-ben

2005 januárjától megindul a személyes jövedelem alapján megállapított törlesztés. Azok az ügyfelek, akik a hitel-visszafizetést 2003-ban kezdték meg, a 2003. és a 2004. években az aktuális minimálbér alapján, annak 6%-át fizetve törlesztettek havonta. A Diákhitel-törlesztésre vonatkozó szabályok alapján ezeknek a törlesztőknek a harmadik törlesztési évtől (2005-től) kezdődően már a 2003. évi, egy hónapra eső átlagos jövedelmük alapján (annak 6%-át fizetve) kell a havi törlesztést teljesíteniük.

2005. május 12-én 100 millió euró összegű, 15 éves futamidejű hitelkeret szerződést köt a Diákhitel Központ az Európai Beruházási Bankkal, rendkívül kedvező visszafizetési feltételek mellett. A szerződés létrejötte a diákhitelezési rendszer eredményeinek és stabil gazdálkodásának elismerését mutatja.

2005 szeptemberében a Diákhitel maximálisan igényelhető havi összege 30 ezer forintra nő. A megemelt hitelösszeg révén egy tanévben (10 tanulmányi hónap alatt) már 300 ezer forinthoz lehet hozzájutni.

A 2005/2006-os tanév első folyósításakor regisztrálja a Társaság a kétszázezredik Diákhitel-felvevőt.

2004

A Diákhitel Központ 2004-ben

2004 májusában elindul az adóhatósággal való tartozásbehajtási együttműködés a hallgatói hitelezésről szóló kormányrendeletben rögzítettek szerint. Nagyon csekély hányadban bár, de a törlesztésre kötelezettek között megjelenik az a kör, akiknek összes hátraléka eléri azt a kritikus határt, amelynél a hitelszerződést jogszabály szerint fel kell mondania a Diákhitel Központnak, és az adós fizetési hajlandóságának hiányában a beszedés további intézését át kell adnia az adóhatóságnak.

2003

A Diákhitel Központ 2003-ban

2003 januárjától több fontos változás lép érvénybe a hallgatói hitelezésben. A diákhitelezés rendszere egyszerűbbé, átláthatóbbá, költséghatékonyabbá, valamint nem utolsó sorban a hitelfelvevők számára előnyösebbé válik. Bővül a Diákhitel felvételére jogosultak köre; tiszta, világos, könnyen kezelhető és ellenőrizhető ügymenete lesz a törlesztésnek, a célzott állami kamattámogatás igénybevételének, valamint a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének. Jelentős módosulást jelent az is, hogy 2003-tól az ügyfelek már szabadon megválaszthatják, hogy melyik hazai hitelintézetnél vezetett számlájukra kérik a Diákhitel utalását.

Az induláskor lefektetett jogszabályi rendelkezésnek megfelelően 2003 januárjában megindul Diákhitel törlesztése. A tanulmányaikat már befejezett ügyfeleknek először kell törleszteniük a hallgatói hitelezés indulása óta.

A Diákhitel Központtal megkötött együttműködési megállapodások alapján hat, jelentős országos hálózattal rendelkező bankban és közel száz takarékszövetkezetben nyílik lehetőség a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézésre. A partner hitelintézetek ezen felül különböző számlavezetési kedvezményeket is kínálnak a „diákhiteles” ügyfeleknek.

2003. szeptember 23-án közel négyszeres túljegyzés mellett, sikerrel zárul a Diákhitel Központ első kötvénykibocsátási programjának első aukciója. A Diákhitel Központ 10 milliárd forint új forrást von be az aktuális pénzpiaci hozamszintekhez viszonyítva kedvező forrásköltség mellett. A teljes kötvényprogram keretében hét aukción összesen 51,5 milliárd forint névértékben bocsát ki kötvényt a Diákhitel Központ.

2002

A Diákhitel Központ 2002-ben

Módosul a hallgatói hitelezésre vonatkozó jogszabály, melynek eredménye, hogy a 2001/2002-es tanév tavaszi szemeszterétől a jogosultak már nemcsak havonta, hanem egy tanulmányi félévre egy összegben is felvehetik a Diákhitelt.

A 2002/2003-as tanév első folyósításakor (októberben) regisztrálja a Diákhitel Központ százezredik hitelfelvevőjét.

2002 őszétől 21 000 Ft-ról 25 000 Ft-ra nő a maximálisan igényelhető havi hitelösszeg.

2002 decemberében a Magyar Állam megvásárolja a Diákhitel Központ teljes részvénypakettjét. A vagyonkezelői szerződés alapján a tulajdonosi jogokat már a Pénzügyminisztérium gyakorolja.

2001

A Diákhitel Központ 2001-ben

Alapos előkészítő munkát követően a diákhitelezés lebonyolítására hivatott Diákhitel Központ 2001. április 27-én megalakul. A társaság alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója az Oktatási Minisztérium. (Az év hátralevő részében a tulajdonosi háttér két alkalommal módosul. Két állami tulajdonú bank, a Postabank és Takarékpénztár Rt., majd a Magyar Fejlesztési Bank Rt. kerül tulajdonosi, illetve irányítási pozícióba.)

2001. június 30-án megjelenik a diákhitelezést szabályozó jogszabály, a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet. A jogszabály részletesen kitér a Diákhitel igénylésének és igénybevételének a feltételeire, a Diákhitel folyósítására, a hitelrendszer működtetésében résztvevő szervezetek tevékenységére, valamint a működtetésért felelős Diákhitel Központ feladataira.

A hiteligénylés 2001. szeptember 3-án indul el. A Diákhitel-igénylő csomaghoz az ország 2520 postahivatalában lehet hozzájutni. A választható havi hitelösszegek 10 000 Ft, 15 000 Ft és 21 000 Ft-ban kerültek megállapításra.

A diákhitelezés történetének első folyósítási napján, 2001. október 15-én 33 466 hallgató számlájára érkezik meg a Diákhitel szeptemberre és októberre járó összege. A hitelösszegeket az ügyfeleknek a Postabank és Takarékpénztár Rt.-nél vezetett számlájára utalja a Diákhitel Központ. A Társaság működése első tanulmányi félévében több mint 70 000 hallgató számlájára utalt közel 7,1 milliárd forintnyi összeget. A rendszer indulásakor a hallgatói hitelek forrását a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel (MFB) kötött, azóta többször módosított hitelkeret-szerződés biztosította.