DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Tisztelt Felnőttképző!

A felnőttképzésben tanulók számára 2021. május 31-től állnak rendelkezésre az államilag támogatott, kedvezményes Képzési Hitel megoldások.

A szabad felhasználású, kedvezményes kamatozású Képzési Hitel1 és a kizárólag a képzési díjak megfizetésére felhasználható, kamatmentes Képzési Hitel2 hitelekkel kapcsolatban a jogszabályok néhány feladat tekintetében a felnőttképzők együttműködési kötelezettségét határozzák meg.

A Diákhitel Központ és a felnőttképzők közötti együttműködés szükségessé teszi, hogy a felnőttképzők nyilatkozati formában vegyenek tudomást a képzési hitelekkel kapcsolatos fenti feladataikról, illetve kötelezettségeikről.

(A felnőttképző részéről aláírandó Nyilatkozat innen tölthető le. A Nyilatkozat megtételének lehetséges formáiról jelen tájékoztató végén olvashat.)

A felnőttképzők képzési hitelekkel kapcsolatban, jogszabály alapján ellátandó feladatai összefoglalva az alábbiak (az erről szóló részletes Tájékoztatónkat itt olvashatja):

1. Felnőttképzési jogviszony rögzítése a FAR-ban

A hiteligénylők felnőttképzési jogviszonyát a Diákhitel Központ a FAR-ban nyilvántartott képzési adatok alapján ellenőrzi. A felnőttképzők feladata ebben a tekintetben az, hogy valamennyi, képzésben részt vevőjük képzési adatait – így ebben a körben a felnőttképzési jogviszony fennállásának tényét – feltöltse a FAR-ba és gondoskodjon ezen adatok naprakészségéről.

2. Bankszámla számának rögzítése a FAR-ban

A Diákhitel Központ a kötött felhasználású Képzési Hitel2 összegét engedményezési konstrukcióban a hitelfelvevő képzését folytató felnőttképző bankszámlájára utalja. (Engedményezési szerződés megkötésére nem kerül sor, az engedményezésre a hivatkozott kormányrendelet alapján a Képzési Hitel2 szerződés megkötésével kerül sor a hitelfelvevő mint engedményező, a felnőttképző mint engedményes és a Diákhitel Központ, mint kötelezett között – ún. jogszabályi engedményezés.) A FAR nyilvántartásban kialakításra kerül az ennek megadására szolgáló mező, amelyet a képző intézményeknek szükséges kitölteni.

3. Képzési hitelből fizetendő képzési díj rögzítése a FAR-ban

A FAR nyilvántartásban kialakításra kerül a képzésben résztvevő által ténylegesen fizetendő képzési díj összegének közlésére szolgáló mező, amelyet szintén a felnőttképzőknek szükséges adattal tölteniük. Az említett rendszerben a mező alapértelmezetten kitöltésre kerül a képzésre vonatkozó egy főre vetített átlagos díj összegével, a Diákhitel Központnak azonban az adott hitelfelvevő által ténylegesen fizetendő képzési díj összegére van szüksége – csak ez az összeg finanszírozható Képzési Hitel2-ből. Ennek megfelelően a ténylegesen fizetendő képzési díj mező tartalmát akkor szükséges módosítani, ha a képzésben résztvevő bármely okból az átlagostól eltérő összegű díjat köteles fizetni, mert pl. kedvezményt kapott a fizetendő díj kapcsán.

4. A folyósított hitelösszegek elszámolása a kötött felhasználású képzési hitelszerződések teljesítése körében

A kötött felhasználású hitel összege a hitelfelvevő képzését folytató felnőttképző számlaszámára kerül átutalásra abból a célból, hogy a képző ezen összeget a hitelfelvevő által a képző felé fizetendő képzési díjtartozással szemben számolja el.
Az átutalás közlemény rovatában a Diákhitel Központ a hitelfelvevő beazonosítása céljából megadja az érintett nevét és szerződésszámát, ezen adatok alapján szükséges a felnőttképzőnek az átutalt hitelösszeget elszámolni.

5. A hitelfelvevő által fizetendő képzési díjon felüli többlet hitelösszeg visszautalása

A hivatkozott kormányrendelet alapján a kötött felhasználású képzési hitel összege nem haladhatja meg a hitelfelvevő által ténylegesen fizetendő képzési díj összegét. Emiatt a felnőttképző a folyósított kötött felhasználású képzési hitel fel nem használt részét köteles visszafizetni a Diákhitel Központ részére. A visszafizetés akkor válik esedékessé, amint a felnőttképző tudomására kerül az a körülmény, hogy az átutalt hitelösszeg magasabb, mint a hitelfelvevő által ténylegesen fizetendő képzési díj.

Tisztelt Felnőttképző!

Kérjük, hogy az innen letölthető Nyilatkozatot cégszerűen töltse ki, majd ezt követően a szabályszerűen kitöltött Nyilatkozatot küldje meg a Diákhitel Központ számára!

A nyilatkozatot visszaküldheti:

Papír alapon, postai úton az alábbi címre:
Diákhitel Központ Zrt. 1996, Budapest

vagy

Elektronikusan aláírva, email-ben:
nyilatkozat@diakhitel.hu