HÍRLEVÉL TARTALOM

Milyen gyermektámogatási kedvezmények vannak?

Két féle módon támogatjuk a gyermekvállalást:

 1. Kamattámogatás és törlesztési kötelezettség szüneteltetése, melyet az alábbi esetekben kérhetsz:

 • a várandósság 91. napjának betöltésekor: ebben az esetben a kamattámogatás és a törlesztési kötelezettség szüneteltetése az erre szolgáló kérelem benyújtását követő hónaptól állítható be, legkorábban a várandósság 91. napjától 36 hónapon keresztül (abban az esetben, ha a kérelem később érkezik be, mint a várandósság 91. napja, úgy annál kevesebb időtartamra vehető igénybe a kedvezmény, mivel visszamenőlegesen ez nem érvényesíthető).
 • gyermek örökbefogadásakor: ekkor a kedvezményt a kérelem benyújtását követő hónaptól állítjuk be az örökbefogadási határozat kiadásának hónapját követő 36. hónap utolsó napjáig.
 • csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermekgondozást segítő (GYES/GYSE) ellátásban való részesülés esetén: a támogatást az ellátás időtartamára tudjuk biztosítani, mely visszamenőlegesen legkorábban a benyújtás tárgyévének, azaz január 1. napjáig kerülhet beállításra.

2. A tartozás részbeni vagy teljes elengedését az alábbi esetekben kérheted:

 • Hitelfelvételt követően a második gyermek esetén a tartozásod fele, harmadik, vagy további gyermek megszületése esetén teljes tartozásod elengedésre kerülhet.

 

A kedvezmény feltétele, hogy legalább egyik gyermeked 2018.01.01. után született vagy fogadtad örökbe.

A kedvezmény a gyermek megszületését vagy örökbefogadását követően igényelhető, amennyiben ezen időpontig megtörtént a Diákhitel folyósítása.

Ha több szerződéssel is rendelkezel, akkor választanod kell, melyik hiteltartozásra igényled a támogatást.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal vehető igénybe a gyermektámogatás, és csak egy hitelre vonatkozóan. (Például, ha Diákhitel1 tartozásod fele elengedésre került két gyermekre tekintettel, újabb gyermek vállalása esetén, a három gyermek után igénybe vehető gyermektámogatást is csak a Diákhitel1-re vonatkozóan kérheted.)

A kedvezmény lejárt tartozásra (hátralék) vagy felmondott hitelszerződés esetén nem vehető igénybe és kizárólag hitelfelvevő nők élhetnek vele.

 • Ha a 30. életévedet még nem töltötted be és magyarországi felsőoktatási tanulmányaid még folynak, vagy annak sikeres befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül gyermeked születik, akkor a fennálló hallgatói hiteltartozásod 100%-a elengedésre kerülhet.

A feltételek egyike, hogy gyermeked 2023. január 1-e után született, vagy a jelzett dátumot követően fogadtál örökbe, valamint a gyermek veled egy háztartásban él.

A kedvezmény a gyermek megszületését vagy örökbefogadását követően igényelhető, amennyiben ezen időpontig megtörtént a Diákhitel folyósítása.

Ha több szerződéssel is rendelkezel, akkor választanod kell, melyik hiteltartozásra vonatkozóan igényled a támogatást.

A kedvezmény lejárt tartozásra (hátralék) vagy felmondott hitelszerződés esetén nem vehető igénybe és kizárólag hitelfelvevő nők élhetnek vele.

Hogyan tudod ezeket a kedvezményeket igénybe venni?

A kamattámogatást és a törlesztési kötelezettség szüneteltetését az alábbi módon tudod igényelni:

 • Regisztrált Diákhitel Direkt felhasználóként fiókodba belépve a www.diakhiteldirekt.hu oldalon töltsd ki a Nyomtatványok-Kedvezmények-Célzott kamattámogatás és törlesztés szüneteltetés igénylése gyermekvállalás esetén menü útvonalon található adatlapot.
 • A nyomtatványt postai úton, rövidített postacímünkre (1996. Budapest, Diákhitel Központ Zrt.) vagy személyesen nyújthatod be ügyfélszolgálatunkon (1027. Budapest, Kacsa utca 15-23.)

DE az alábbi esetekben további igazolások és nyomtatványok szükségesek, melyek a következők:

Várandósság esetén

 • A kitöltött nyomtatványt orvosodnak szintén ki kell töltenie, azonban, ha rendelkezel orvosi igazolással, melyen fel van tüntetve a várandósság 91. napjának és a szülés várható időpontjának dátuma, akkor elegendő annak az igazolásnak a másolatát csatolnod a már kitöltött és általad aláírt nyomtatvány mellé.
 • Fontos, hogy a gyermek megszületését Társaságunk felé jelezni szükséges a Nyomtatványok-Kedvezmények-Gyermekszületés bejelentése menüútvonalon található adatlapon. Ha ezt nem teszed meg, akkor a gyermek várható születésének időpontjával lezárjuk a kedvezményt és a további időszak elveszik.
 • A gyermek megszületésének bejelentése mellett szükséges még csatolnod a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és adókártyájának másolatát.
 • A nyomtatvány postai úton, rövidített postacímünkre (1996. Budapest, Diákhitel Központ Zrt.), emailben (info@diakhitel.hu) vagy személyesen nyújtható be ügyfélszolgálatunkon (1027. Budapest, Kacsa utca 15-23.).

Örökbefogadás esetén

 • Az igényléshez szükséges adatlapot a Nyomtatványok-Kedvezmények-Célzott kamattámogatás és törlesztés szüneteltetés igénylése gyermekvállalás esetén menüútvonalon tudod kitölteni.
 • A nyomtatvány mellé szükséges csatolnod még az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.
 • A nyomtatvány postai úton, rövidített postacímünkre (1996. Budapest, Diákhitel Központ Zrt.) vagy személyesen nyújthatod be ügyfélszolgálatunkon (1027. Budapest, Kacsa utca 15-23.).

Csecsemőgondozási díj (CSED) és gyermekgondozási díj (GYED) esetén:

 • Az adatlapot, az előzőekhez hasonlóan, a Nyomtatványok-Kedvezmények-Célzott kamattámogatás és törlesztés szüneteltetés igénylése gyermekvállalás esetén menüútvonalon éred el.
 • Nyomtatványunkat az ellátás kifizetőhelyének is ki kell töltenie, vagy csatolhatod az ellátást igazoló határozat másolatát és a fentebb említett módok valamelyikére továbbíthatod Társaságunk részére.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYSE/GYES)

 • Nyomtatványok-Kedvezmények-Célzott kamattámogatás és törlesztés szüneteltetés igénylése gyermekvállalás esetén menüútvonalon elérhető adatlapon tudod bejelenteni az ellátást.
 • A nyomtatvány elektronikus úton benyújtható a felületen keresztül, amennyiben Diákhitel Direkt fiókkal rendelkezel. Ha nem, akkor a postai vagy személyes leadást választhatod a fentiekben közölt módok valamelyikére.

A második, harmadik vagy további gyermek megszületésére vonatkozó tartozás elengedését az alábbi módon tudod igényelni:

 • Regisztrált Diákhitel Direkt felhasználóként fiókodba belépve a www.diakhiteldirekt.hu oldalon töltsd ki a Nyomtatványok-Kedvezmények-Gyermekvállalásra vonatkozó állami támogatás igénylése menüútvonalon található adatlapot.
 • A nyomtatványt postai úton, rövidített postacímünkre (1996. Budapest, Diákhitel Központ Zrt.) vagy személyesen nyújthatod be ügyfélszolgálatunkon (1027. Budapest, Kacsa utca 15-23.).

Vér szerinti gyermekek esetén a születési anyakönyvi kivonatok és adókártyák másolatát szükséges mellékelni.

Örökbefogadás esetén pedig az örökbefogadott gyermek(ek) örökbefogadását engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kérjük, segítsd a munkánkat, értékeld, mennyire tetszett a tartalom?