Kedvezmények és támogatások

Minden fontos infó, amit tudnod kell!

Kedvezmények és támogatások

Minden fontos infó, amit tudnod kell!

DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

DÍJMENTES ELŐTÖRLESZTÉS, ELŐTELJESÍTÉS ÉS VÉGTÖRLESZTÉS

Diákhitel1, Diákhitel2 vagy Képzési Hitel esetében mind az előtörlesztésre és előteljesítésre, mind a végtörlesztésre lehetőség van és ezekre a Diákhitel Központ nem is számít fel semmiféle díjat. Ezekkel a lehetőségekkel egy egyszerű törlesztési művelet elvégzésével bármikor lehet élni, akár a folyósítási, akár a törlesztési szakaszban történik és bármekkora összeget be lehet fizetni.

Előtörlesztés

A befizetett összeg közvetlenül a tőketartozásból kerül levonásra, ezáltal csökkentve a tartozás mértékét. Az utaláskor a közlemény rovatban a szerződésszám mellett mindenképpen fel kell tüntetni az Előtörlesztés kifejezést, mert csak így tudjuk a tartozás terhére a beérkezett összeget elszámolni.

Előteljesítés

Ha nincs feltüntetve az Előtörlesztés szó a közlemény rovatban, csak a szerződésszám, akkor előteljesítésként számoljuk el a beérkezett összeget, kamat-tőke sorrendben. A beérkezés napján csökkenteni fogja a tartozást, és emellett előteljesítésként tartjuk nyilván, mely egy esetleges későbbi törlesztőrészlet elmaradás esetére nyújt fedezetet, hogy ne keletkezzen hátralék.

Végtörlesztés

A befizetett összeggel akár a teljes tartozásod befizetheted. Az utaláskor a közlemény rovatban mindenképpen fel kell tüntetni a  szerződésszá-mot, mert csak így tudjuk a tartozás terhére a beérkezett összeget elszámolni.

Fontos! Nem csak a fenti tranzakciók díjmentesek, de bármilyen többletbefizetés is az, érdemes tehát már a kötelező törlesztési időszak elejétől is a lehetőségekhez képest magasabb részleteket utalni.

ÁLTALÁNOS (ÁLLAMI) KAMATTÁMOGATÁS

Minden olyan hallgató, aki felvette a kötött felhasználású, kizárólag az önköltséges képzés díjának megfizetésére használható a Diákhitel2-t, Diákhitel Pluszt, vagy Képzési Hitelt általános kamattámogatásban részesül. Amíg élő hitelszerződéssel rendelkezik a hitelfelvevő, addig az állam ennek a hitelszerződésnek a kamatát általános kamattámogatás formájában átvállalja tőle, így a felvett hitel 0%-os kamatú. Ezt a kamattámogatást nem kell külön kérvényezni, a hitelfelvevő részére automatikusan alanyi jogon jár.

CÉLZOTT (ÁLLAMI) KAMATTÁMOGATÁS

Szabadfelhasználású Diákhitel1 szerződés esetében a gyermekszületésre (CSED, GYED, GYSE jogosultság), vagy megváltozott egészségügyi élethelyzetre tekintettel (rehabilitációs ellátásra, járadékra jogosultság, vagy rokkantsági ellátásra, járadékra jogosultság) igénybe vehető kedvezmény. A kedvezmény jogosító időszak alatt felszámított ügyleti kamat megfizetésének kötelezettségét az állam átvállalja a hitelfelvevőtől.

GYERMEKVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ (ÁLLAMI) TÁMOGATÁS

Bármelyik hitelkonstrukció (Diákhitel1, Diákhitel 2, Diákhitel Plusz, vagy Képzési Hitel) esetében a fennálló hiteltartozással rendelkező nőket a gyermekvállalással összefüggésben megillető tartozáselengedési kedvezmény. A gyermekvállaláshoz kapcsolódó állami támogatás nem fix összegű támogatás, hanem a gyermekvállalás mértékétől függ. A második gyermek születése, vagy örökbefogadása esetén a fennálló hallgatói hiteltartozás ötven százalékának megfelelő összegű, azaz a fennálló tartozás fele kerül elengedésre, a harmadik, vagy további gyermek megszületése esetén pedig a fennálló tartozás száz százalékának megfelelő összegű, azaz a fennálló teljes tartozás megszűnik.

TÖRLESZTŐRÉSZLET MÉRSÉKLÉS

Szabadfelhasználású Diákhitel1 és kötött felhasználású Diákhitel2 konstrukció esetében a törlesztés időtartama alatt bármikor előállhat olyan helyzet a hitelfelvevő életében, hogy a megállapított törlesztőrészlet megfizetése számára átmeneti nehézséget jelent, ezért annak összegét lehet mérsékelni az adott szerződésre vonatkozó minimális törlesztőrészlet összegéig. Ez az időszak – akár több részidőszakra bontva is – legfeljebb 36 hónap lehet!

TÖRLESZTÉSI KÖTELEZETTSÉG SZÜNETELÉS

Diákhitel1, Diákhitel2 vagy Képzési Hitel esetében törlesztési kötelezettség szünetelése lehetőséget biztosít arra, hogy a törlesztő fázisban lévő hitelfelvevőnek ne kelljen a törlesztést teljesítenie.

– Új hallgatói jogviszony létesítése esetén
Diákhitel1, Diákhitel2: Amíg a hallgató a felsőoktatásban tanul és nem múlt el 45 éves, a Diákhitel Központ felé fennálló tartozását nem kell törlesztenie. Azonban, ha megszűnt a hallgatói jogviszony a törlesztést meg kell kezdeni. Ha egy későbbi időpontban a törlesztési kötelezettség teljesítésének időszaka alatt új hallgatói jogviszonyt létesít a hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége szüneteltetésre kerül.
Képzési Hitel: Szüneteltetést kérhet az, aki szakképzésben tanult és a tanulói jogviszony megszűnését követő első év utolsó napjáig létesít hallgatói jogviszonyt magyarországi felsőoktatási intézményben.

– Egészségügyi élethelyzet esetében
Rehabilitációs ellátásra/járadékra vagy rokkantsági ellátásra/járadékra jogosultság esetében a jogosultság időszaka alatt a törlesztési kötelezettség szüneteltetésre kerül.

– Gyermekekhez köthető támogatás esetében
Várandósság esetén a várandóság 91. napjától vehető igénybe a kedvezmény. Ezt a kedvezményt csak az anya veheti igénybe és 3 évig törlesztési kötelezettsége szüneteltetésre kerül.
Gyermek születésével összefüggésben is igénybe vehető ez a kedvezmény a csecsemőgondozási díj/ GYED/gyermekgondozást segítő ellátás jogosultság időtartamára, melyre a törlesztési kötelezettség szüneteltetésre kerül. Ezt a kedvezményt bármelyik szülő igénybe veheti.

TARTOZÁSELENGEDÉS

Bármelyik hitelkonstrukció (Diákhitel1, Diákhitel2, Diákhitel Plusz, vagy Képzési Hitel) esetében bizonyos élethelyzetek bekövetkezése esetén a hitelszerződés megszűnik és a tartozás elengedésre kerül.

Ezek az esetek: hitelfelvevő halála; hitelfelvevő öregségi nyugdíjazása; hitelfelvevő maradandó rokkantsága, ha orvosszakértői felülvizsgálat alapján állapota végleges és felülvizsgálata nem szükséges.

A fenti kedvezmények és támogatások kéréséhez a diákhitel direkt “nyomtatványok” menüpontjában kell a megfelelő űrlapot kitölteni:

Töltsd le az alkalmazást iOS vagy Androidos készülékedre!