Kevesebb költség, több lehetőség

Mit érdemes tudniuk a szak- és felnőttképzőknek?

Kevesebb költség, több lehetőség

Mit érdemes tudniuk a szak- és felnőttképzőknek?

FONTOS INFORMÁCIÓ

Változások léptek életbe a Képzési Hitelek igénylésével kapcsolatban

A szak- és felnőttképzésben tanulók számára a korábbi szabad felhasználású Képzési Hitel1 esetében jogszabályi rendelkezés alapján (1/2012. (I. 20.) Korm.rendelet) 2021. december 20-a után új szerződés nem köthető. A képzési díjra fordítható Képzési Hitel2 megváltozott feltételekkel ezentúl Képzési Hitel néven igényelhető.

A Képzési Hitel termékjellemzőiről és az igénylési feltételek változásáról honlapunkon (a logóra kattintva) minden lényeges információt megtalál:

Tovább a Képzési Hitel leírásához

Fontos tudnivalók

A fentieken túl a képző intézményekre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze.

DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Milyen képzések esetén igényelhetők a képzési hitelek?

Képzési hitel szakmai oktatáshoz, részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz, engedélyhez kötött szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez, illetve nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez kapcsolódóan vehető igénybe. Felnőttképzés esetében feltétel, hogy a képzés legalább 3 hónap időtartamú legyen, és a képzésben való részvétel feltétele legyen a képzésben részt vevő középfokú végzettsége.

2021. december 20-tól a Képzési Hitel kizárólag olyan szak- és felnőttképző intézményekben folytatott oktatásokra, képzésekre igényelhető, amely képző intézményekkel a Diákhitel Központ együttműködési megállapodást kötött.

Az együttműködési megállapodás megkötésének feltételei:

Az együttműködési megállapodás megkötésének feltételei felnőttképzők esetében:

 • A felnőttképzőnek legalább két lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie,

 • A felnőttképzőnek az adózás előtti eredménye a hiteligénylést megelőző két év egyikében elérte az egymillió forintot,

 • Rendelkezik olyan honlappal, amely feltünteti a hiteligénylésre jogosult képzés részleteit, valamint a képzési hitel igénylésének módját és feltételeit,

 • Igazolni tudja, hogy legalább száz tanuló sikeresen elvégezte szakmai oktatását vagy képzését,

 • Hozzájárul ahhoz, hogy az együttműködési megállapodás időtartama alatt a Diákhitel Központ vagy más jogosult szervezet ellenőrzést végezzen a hiteligénylésre jogosult képzés megvalósítására vonatkozóan.

Az együttműködési megállapodás megkötésének feltételei szakképző intézmények esetében:

 • Rendelkezik olyan honlappal, amely feltünteti a hiteligénylésre jogosult képzés részleteit, valamint a képzési hitel igénylésének módját és feltételeit,
 • Igazolni tudja, hogy legalább száz tanuló sikeresen elvégezte szakmai oktatását vagy képzését,

 • Hozzájárul ahhoz, hogy az együttműködési megállapodás időtartama alatt a Diákhitel Központ vagy más jogosult szervezet ellenőrzést végezzen a hiteligénylésre jogosult képzés megvalósítására vonatkozóan

 • Lényeges, hogy a hitelfelvevő csak akkor veheti igénybe a Képzési Hitelt, ha a képzését folytató szakképző intézménynek vagy felnőttképzőnek fennáll az együttműködési megállapodása, ezért ha az a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján felmondásra kerül, a hitelfelvevő további folyósításra nem jogosult.

AMENNYIBEN AZ ÖNÖK KÉPZŐ INTÉZMÉNYE MEGÁLLAPODÁST KÍVÁN KÖTNI TÁRSASÁGUNKKAL ÚGY KÉRJÜK JELEZZÉK EZT A KEPZESIHITEL@DIAKHITEL.HU CÍMEN.

Technikai jellegű tudnivalók

Társaságunk a képzési hitel üzleti folyamatait egyrészt a diákhitelezésben jó bevált gyakorlatokra, másrészt a rendelkezésre álló elektronikus lehetőségek és szolgáltatások legteljesebb kihasználására építi.

DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Hiteligénylés

A teljes hiteligénylési folyamat elektronikus úton történik, a képzésben a résztvevők a hitelt kizárólag ügyfélkapus eléréssel a www.diakhiteldirekt.hu felületen igényelhetik. A képző intézménynek a hiteligénylések átvételében nem kell közreműködniük, azok kizárólag elektronikus csatornákon keresztül jutnak el Társaságunkhoz.

Jogosultsági feltételek ellenőrzése

A képzési hitelt kizárólag a Diákhitel Központtal együttműködési megállapodást kötött szak- és felnőttképzők által indított, jogszabályi feltételeknek megfelelő képzésekre igényelhetik a tanulók.

A Diákhitel Központ a hiteligénylésre való jogosultsági feltételeket (tanulói, illetve felnőttképzési jogviszony megléte) elektronikus úton, a Szakképzés Információs Rendszeren (SZIR), illetve a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (FAR) keresztül ellenőrzi.

Kérjük ezért, hogy ezen jogviszonyok igazolását a megfelelő, fent említett központi adatbázisokban szíveskedjenek naprakészen tartani (képzések, képzésben résztvevők és képzési díjak).

Képzési hitelek folyósítása

A képzési díjra fordítható Képzési Hitel összegét közvetlenül a képzést folytató felnőttképző bankszámlájára utaljuk. A közlemény rovatban minden esetben feltüntetjük a képzésben részvevő hiteligénylőre vonatkozó egyedi azonosítót.

Figyelem! A Képzési Hitel folyósításának menetében is változás történt!

 • A jogszabályi rendelkezés alapján 2021. 12. 20.-tól a hiteligénylőnek a képzési díj 20%-át önerőként kell teljesítenie a szakképző vagy felnőttképző felé, és ezt igazolnia kell a Diákhitel Központ felé.

 • A képzési díj önerővel csökkentett részének folyósítására két részletben kerül sor, a Diákhitel Központ üzletszabályzatában meghatározott módon.

 • A folyósított hitelösszeget a Diákhitel Központ a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott ún. jogszabályi engedményezés eredményeképpen abból a célból utalja át a hiteligénylő képzését folytató intézmény számára, hogy ezen összeget az intézmény a hiteligénylővel szemben fennálló képzési díjtartozással szemben számolja el. Amennyiben ilyen összeg érkezik az intézmény számlájára a Diákhitel Központtól, úgy az intézmény azt a közleményben szereplő, hiteligénylőre vonatkozó egyedi azonosító alapján a lehető legrövidebb időn belül köteles jóváírni a hiteligénylő képzési díjtartozásával szemben. Más célra az összeg nem használható fel. Társaságunk a Képzési Hitel intézmény felé történő utalásánál az intézmény bankszámlaszámát a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR) elektronikus adatkapcsolaton keresztül veszi át.

Visszatérítések kezelése

A képzési hitelből finanszírozható képzési díj összegére vonatkozó adatot a Diákhitel Központ a FAR rendszerből elektronikus adatkapcsolaton keresztül veszi át és az átvett adatok alapján fogja a képzési díjra szánt hitelösszeget folyósítani. A Diákhitel Központ a FAR rendszerben feltüntetett összegnek a hiteligénylő által befizetett önerővel csökkentett részét folyósítja, kivéve, ha a hiteligénylő kevesebbet kért. Amennyiben a képzésben résztvevőnek kevesebb képzési díjat kell fizetnie, mint amit a Diákhitel Központ folyósított, a felnőttképzőnek a különbözetet vissza kell utalnia Társaságunk részére.

A visszafizetés akkor válik esedékessé, amint az intézmény tudomására kerül az a körülmény, hogy az átutalt hitelösszeg magasabb, mint a hitelfelvevő által ténylegesen fizetendő képzési díj. Természetesen a folyósított összeg abban az esetben is visszautalandó, ha a kedvezményezett hiteligénylő nem beazonosítható, vagy időarányosan visszautalandó, ha a képzést a képzett személy abbahagyta.

A Diákhitel Központ és a képző intézmények közötti együttműködés jogi keretei

A fent részletezett technikai jellegű kérdések (pl. visszatérítések speciális esetekben) következtében a képző intézményeknek egy Nyilatkozat elfogadásával és részünkre történő visszajuttatásával kell biztosítaniuk az együttműködés jogi feltételeit. A Nyilatkozatot Társaságunk elektronikus úton juttatja el valamennyi érintett intézmény részére.

További kérdése merül fel?

Amennyiben a fentieken túl egyéb kérdése is lenne, kérjük írja meg a kepzesihitel@diakhitel.hu email címre.