Közadat kereső

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól, és előírja a közadatkereső működését. A közfeladatot ellátó szerveknek közzé kell tenniük közadataikat az interneten, és a közzétett információkról leíró adatokat továbbítaniuk kell a közadatkereső felé. A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzékét és az egységes közadatkereső rendszer működtetését a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. keretein belül működő Közadat program látja el. A közadatkereső rendszerhez való csatlakozáshoz regisztráció szükséges, mely után elkezdhető az adatszolgáltatás.

Ingyenesen igénybe vehető alkalmazások segítik a leíró adatok elkészítését. Jelenleg 3928 intézmény 223.427 rekordjára lehet keresni a rendszerben, további 1291 szervnél folyamatban van a leíró adatok készítése. Emellett a törvény 37/C. §-a előírja a Központi Információs Közadat-nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettséget, amely ötmillió forintot meghaladó költségvetési támogatásokra, szerződésekre és egyéb kifizetésekre terjed ki. A 499/2022. (XII.8) Kormány-rendelet részletezi a Központi Információs Közadat-nyilvántartás szabályait.