DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőségi adatok

Elérhetőség partnerek részére
Név: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Adószám: 12657331-2-41
Statisztikai számjel: 12657331-6492-114-01
Cégjegyzékszám: 01-10-044593
TEÁOR kód: 6492
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Pénzforgalmi bankszámlaszám: 10032000-01800016
Honlap: www.diakhitel.hu
Telefonszám: +36 1 999 99 44
Fax: +36 1 224 9670
E-mail: info@diakhitel.hu

Elérhetőség ügyfelek részére
Személyes Ügyfélszolgálat:
Személyes Ügyfélszolgálat Kacsa utca:
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Személyes és Telefonos ügyfélszolgálatok elérhetősége és ügyfélfogadás rendje

Postacím: 1996 Budapest
Fax: +36 1 224 9671
E-mail: info@diakhitel.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Igazgatóság, Felügyelőbizottság és Szervezeti egységek vezetők

Vezetők telefonos elérhetőségei:
Telefonszám: +36 1 224 9601Fax: +36 1 224 9670

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálat vezetője: Diák Krisztina osztályvezető

Telefonszám: +36 1 999 99 44
Fax: +36 1 224 9670

E-mail cím: Diak.Krisztina@diakhitel.hu

Ügyfélfogadási rend:

Személyes ügyfélszolgálat: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Nyitvatartási idő:
hétfő: 08:00-18:00
kedd-csütörtök: 08:00-16:00
péntek: 08:00-14:00

Telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 999 99 44
Telefonos ügyfélfogadás rendje: hétfő-péntek: 8.00-16.00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Igazgatóság:
Zátrok Ildikó Edit elnök
dr. Borsa Melinda igazgatósági tag
Gyutai Csaba igazgatósági tag
dr. Rákossy Balázs igazgatósági tag
Mészáros József igazgatósági tag

Felügyelőbizottság:
dr. Benkő Tamás János elnök
Pál Adrienn felügyelőbizottsági tag
Dr. Kern Andrea felügyelőbizottsági tag
Fenyvesi Csaba Gábor felügyelőbizottság tag
Babos Piroska felügyelőbizottság tag

Elérhetőségek:Postacím: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Telefonszám: +36 1 224 9601Fax: +36 1 224 9670

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendelt-ségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Diákhitel Központ Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt más közfeladatot ellátó szerv nem működik.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó- szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Frissítés időpontja: 2022.04.07.

A Diákhitel Központ Zrt. többségi tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.

A Pénziránytű Alapítvány egyik társalapítója a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség mellett a Diákhitel Központ Zrt. A non-profit közhasznú szervezetként működő alapítvány küldetése az, hogy segítsen az egyének és családok számára felelős, megalapozott pénzügyi döntések meghozatalában, és javítsa a lakosság pénzügyi tudatosságát.

A Kuratórium elnöke: Hergár Eszter, további tagjai: Chornitzer Péter, Sütő Ágnes, Prof Dr. Lentner Csaba, Temmel András, Erdélyi Zsuzsanna Szilvia, Nagy Viktor.

A Pénziránytű Alapítvány elérhetőségei a következőek:

Székhelye (postacím): 1122 Budapest, Krisztina körút 6.

E-mail cím: penziranytu@penziranytu.hu

Telefon: +36 1 428 2627 (munkanapokon 10:00-14:00)

Honlapcím: www.penziranytu.hu

Archívum – 2022.04.07. előtti adatok

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Frissítés időpontja: 2022.04.07.

A Pénziránytű Alapítvány egyik társalapítója a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség mellett a Diákhitel Központ Zrt. A non-profit közhasznú szervezetként működő alapítvány küldetése az, hogy segítsen az egyének és családok számára felelős, megalapozott pénzügyi döntések meghozatalában, és javítsa a lakosság pénzügyi tudatosságát.

Kuratóriumiának elnöke: Hergár Eszter, további tagjai: Chornitzer Péter, Sütő Ágnes, Prof Dr. Lentner Csaba, Temmel András, Erdélyi Zsuzsanna Szilvia, Nagy Viktor.

A Pénziránytű Alapítvány elérhetőségei a következőek:

Székhelye (postacím): 1122 Budapest, Krisztina körút 6.

E-mail cím: penziranytu@penziranytu.hu

Telefon: +36 1 428 2627 (munkanapokon 10:00-14:00)

Honlapcím: www.penziranytu.hu

Alapító okirata elérhető az alábbi linken:
https://www.penziranytu.hu/alapito-okirat-es-szabalyzatok

www.penziranytu.hu

Archívum – 2022.04.07. előtti adatok

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Diákhitel Központ Zrt. által alapított költségvetési szerv nincs.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Diákhitel Központ Zrt. által alapított, működő lap nincs.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Frissítés időpontja: 2023.03.31.

A Diákhitel Központ Zrt. nem minősül közigazgatási hatóságnak, fellebbezéssel támadható hatósági döntést nem hoz.

A Társaság felettes szervei:

I. Fogyasztóvédelmi felügyeleti szervek

A Diákhitel Központ Zrt. az alaptevékenysége körében hallgatói hitelt és képzési hitelt nyújt az ügyfeleknek, akik a hitelnyújtással összefüggő fogyasztóvédelmi panaszaikkal – az ügy tárgyától függően – a fogyasztóvédelmi hatósághoz, valamint a békéltető testületekhez fordulhatnak.

A fogyasztóvédelmi hatóság és a békéltető testületek eljárására, a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó további információk, valamint elérhetőségek az alábbi internetes linken találhatóak meg:
https://diakhitel.wpsandbox.introweb.hu/panaszkezeles-fogyasztovedelem/

II. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Diákhitel Központ Zrt, mint gazdasági társaság felett általános törvényességi felügyeletet gyakorol a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel a cégek törvényes működését kikényszerítse.

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának elérhetőségei:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Levelezési cím: 1363 Pf. 17
Központi telefonszám: +36 1 354 4800
E-mail cím: ft.cegbirosag@birosag.hu
Kezelőiroda (II. em.220.) személyes ügyfélfogadása: hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00, szerda: 8:15-12:30 óráig, és 13:00-15:30 óráig
Bővebb információ a következő internetes linken érhető el:
https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

III. Magyar Nemzeti Bank (MNB)

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés f) 2. pont értelmében a Diákhitel Központ Zrt. referenciaadat-szolgáltatónak minősül.

Ezért a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti hatáskörrel rendelkezik a Diákhitel Központ Zrt. referenciaadat-szolgáltatói tevékenységével kapcsolatosan, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bek. q) pontja alapján.

Az MNB elérhetőségei:

Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.
Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
Telefon: +36 (1) 428 2600
Telefon ügyfeleknek: +36 (80) 203 776
Fax: +36 (1) 429 8000
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu  info@mnb.hu
Honlap: http://www.mnb.hu

A személyes ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Személyes és telefonos ügyfélfogadás:
H: 8-17 óráig
K: 8-17 óráig
Sz: 10-17 óráig
Cs: 8-17 óráig
P:8-14 óráig

IV. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy a jogsérelem bekövetkezésének közvetlen veszélye esetében lát el törvényességi ellenőrzési feladatokat.

A NAIH elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.
Telefonszám: +36-1/391-1400, +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838
Telefaxszám: +36-1/391-1410
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Honlap: http://naih.hu
Ügyfélfogadás rendje: hétfő – csütörtök 9:00 – 16:00 óra között, péntek: 9:00 – 14.00 óra között.
Online ügyintézés: http://naih.hu/online-uegyinditas.html
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Archívum – 2022.04.07. előtti adatok